Sørg for å reservere en bane når du skal spille en kamp. Dette gjøres ikke automatisk for deg.