Jogo

#63
#63
#66
#66
Was een leuke match die alle kanten op kon. Tegen het einde van de match begon litania echter minder te scoren waardoor Sebastiaan mooi kon uitlopen.
Litania
3-5
1 de outubro de 2022
Bal-Enzo
Redondo 25