Początek sezonu poniedziałek, 6 września
Pozostałe kluby na Hoenderdaal: