Kolejną rundę pominiemy ze względu na dostępność kortów.