Sportconnexions is een bedrijf dat online sociale netwerkdiensten aanbiedt aan sportclubs en hun leden. Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden.

Definities

  • Sportconnexions: Onderneming die online sociale netwerkdiensten aanbiedt aan fitness en sportclubs en hun leden. Sportconnexions is in Nederland geregistreerd Nederland onder Kamer van Koophandel nummer 53574516 en BTW nummer NL130234709B01.
  • Club: Een fitness- of sportclub die met Sportconnexions in zee is gegaan voor het leveren van sociale netwerkdiensten aan leden van de Club.
  • Lid: Lid (of gast) van een Club.
  • Dienst: Sportconnexions biedt clubs een online sportladder voor squash, tennis en golf. De dienst maakt het gemakkelijk voor leden van een club om contact te leggen met andere leden om te sport te spelen.
  • Ladder: Tweewekelijkse vriendschappelijke competitie voor leden om te spelen tegen andere leden met een vergelijkbaar speelniveau om te strijden voor de hoogste ranking.
  • Site: De website 'www.sportconnexions.com' die wordt gehost door Sportconnexions en die door clubs en leden wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.

Privacybeleid

Ons beleid is om de privacy van de Leden te respecteren en te beschermen. Gebruikersinformatie wordt alleen gebruikt om leuke wedstrijden op te zetten tussen spelers, en om de spelers in staat te stellen te verbinden en te spelen. Sportconnexions slaat gebruikersinformatie op, inclusief naam, geslacht, voorkeurstaal, emailadres, telefoonnummer, spelniveau, gewenste speelfrequentie, en beschikbaarheid. Wij houden ook de wedstrijdresultaten van alle spelers bij. Wij maken gebruik van cookies om de gebruiker ingelogd te houden. Wij maken gebruik van (IP-gebaseerde of mobiele) geolocatietechnologie om de meest geschikte clubs aan de gebruiker te presenteren. Wij houden veranderingen in het gebruikersprofiel bij (bv. wanneer een gebruiker een ronde wil overslaan) om problemen te kunnen oplossen. Wij verwijderen alle gebruikersinformatie uit onze database 4 jaar nadat de gebruiker voor het laatst actief is geweest op de site. Alleen de gebruikersnaam wordt bewaard om historische wedstrijdresultaten te tonen.

Alle informatie, met uitzondering van het e-mailadres en telefoonnummer, is toegankelijk voor bezoekers van de site. De gebruikersnaam en de wedstrijdresultaten kunnen worden afgedrukt op affiches die in de aangesloten club worden opgehangen. Een gebruiker is niet verplicht een volledige naam of profielfoto te gebruiken. Roger Federer mag zich bijvoorbeeld registreren als 'Roger F' of 'Rodger het Konijn'.

Het e-mailadres en telefoonnummer van een lid worden alleen met een ander lid gedeeld als de 2 leden met elkaar in contact komen of een wedstrijd spelen.

Geregistreerde leden kunnen e-mails van Sportconnexions ontvangen totdat hun profiel is verwijderd. Leden kunnen op elk moment hun eigen profielinstellingen verwijderen. Sportconnexions kan ook het profiel van een lid verwijderen wegens inactiviteit, of op verzoek van de aangesloten Club.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Sportconnexions is gevestigd in de Europese Unie en wij streven ernaar om volledig in overeenstemming te zijn met de GDPR. Alle vragen met betrekking tot ons privacybeleid en de naleving daarvan kunt u sturen naar info@sportconnexions.com.

FOXXL hosting
Sportconnexions maakt gebruik van FOXXL voor de hosting van onze applicaties en gegevens. Wij zijn met FOXXL een gegevensverwerkingsovereenkomst overeengekomen.

Google Analytics
Sportconnexions maakt gebruik van Google Analyics cookies om het websiteverkeer bij te houden. Wij zijn met Google een gegevensverwerkingsovereenkomst overeengekomen. Wij hebben ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren. Het delen van analytics gegevens met 3e partijen is uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Commerciële voorwaarden

Sportconnexions brengt Clubs een service fee in rekening om de kwaliteit op een hoog niveau te houden. Geen of te late betaling kan leiden tot beëindiging van de service. Clubs kunnen de service op elk moment beëindigen, maar er wordt geen terugbetaling voorzien. Sportconnexions kan de service ook op elk moment beëindigen, er wordt geen terugbetaling voorzien.

Juridische voorwaarden

Sportconnexions zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Service. Onder geen enkele omstandigheid zal Sportconnexions aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade, incidentele, indirecte, speciale, of bestraffende schade of kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst of data, of verlies van goodwill, verlies van of schade aan eigendommen, en claims van derden, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik, het kopiëren of weergave van de Site of de inhoud ervan. De wetten van Nederland zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de Dienst.

Gebruiksvoorwaarden

Sportconnexions biedt de Service aan op een 'as is' basis en geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de sportconnexions.com Site en de inhoud daarvan. Alle inhoud van de Site is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Sportconnexions behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en condities die van toepassing zijn op het gebruik van de Site te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen van de voorwaarden en condities zullen onmiddellijk van kracht zijn na kennisgeving daarvan op de Site.

Gratis SBNladder lidmaatschap (alleen Squash Nederland)

Squashladder spelers in Nederland kan een gratis SBNladder lidmaatschap worden aangeboden, waarmee de speler een nationale SBN ranking krijgt. Alleen spelers die zich hiervoor opgeven nemen deel aan dit programma. Adresgegevens van de gebruiker, geboortejaar en emailadres worden regelmatig aan SBN verstrekt om het gratis lidmaatschap te verkrijgen. Wedstrijdresultaten van twee deelnemende SBN-spelers worden doorgestuurd naar SBN voor verwerking.