'Karim wins'
32
Karim IspahaniKim Tasker
round 176 - August 30
Squash City, Amsterdam
ok
Share on facebook