Jaap wins

31
Jaap Van GorkumMarcus van Wely
round 160 - August 2019
Houtrust, Den Haag